Triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19

Thứ năm, 06/05/2021 15:07

Ngày 06/5/2021, Bộ TT&TT đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố về việc thực hiện công điện số 597/CĐ-BCD liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19.

20210506-ta1.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố “Rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định”;

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông (bao gồm Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp được chỉ định) xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung do UBND tỉnh, thành phố quản lý trên địa bàn cử đầu mối đại diện của cơ sở cách ly phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên, gửi danh sách tổng hợp qua Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và đầu mối của doanh nghiệp được chỉ định tại địa phương khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

3. Chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo phương án thống nhất để phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổng hợp, lập danh sách đầu mối nhân sự có trách nhiệm quản lý các hệ thống camera của các cơ sở cách ly trên địa bàn. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, doanh nghiệp được chỉ định và đầu mối được chỉ định của cơ sở cách ly tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

3. Chỉ đạo doanh nghiệp được chỉ định thực hiện việc kết nối theo đúng phương án đã thống nhất.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng ngày gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình khảo sát và thực hiện kết nối, đề nghị bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định và khuyến cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Do tình hình chống dịch cấp bách, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai sớm nhất, phấn đấu để việc kết nối với hệ thống giám sát tập trung được hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top