Trả lời kiến nghị của các đơn vị thuộc bộ đối với kiến nghị của các doanh nghiệp, đơn vị gửi tới Hội nghị giao ban QLNN Quý III/2020

Thứ năm, 29/10/2020 14:15

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Tại đây:  Upload_Moi/2020_vn/trả-lời-10-kien-nghị-của-DN---gui-TTTT.docx

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top