Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua

Thứ ba, 23/02/2021 10:11

Cho đến nay, tất cả các Bộ, ngành và địa phương đều triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số Bộ, ngành và địa phương đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở cả 4 bước (đăng nhập một lần, đồng bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và thanh toán trực tuyến) như các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương: Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Kạn…

20210223-m05.jpg

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến và chỉ đạo Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc đẩy nhanh kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tiếp tục xem xét áp dụng chính sách ưu đãi miễn, giảm phí đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết các TTHC của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành và địa phương. Đến tháng 9/2020, Napas đã hoàn thành kết nối tới Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó đã hoàn thành tích hợp 02 dịch vụ công đầu tiên: (i) nộp thuế phí trước bạ ô tô, xe máy và (ii) nộp Bảo hiểm xã hội (chiếm trên 50% nhu cầu thanh toán dịch vụ công hiện tại).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại các đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo đúng quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều Bộ, ngành và địa phương đã đẩy mạnh triển khai việc nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bình Định, Quảng Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc…), một cửa liên thông tập trung (triển khai thành lập Trung tâm hành chính công); đồng thời đã ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhận và giải quyết TTHC, qua đó đã rút ngắn thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hầu hết tất cả các hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện thu phí, lệ phí điện tử đối với những TTHC có phát sinh phí, lệ phí tại Trung tâm theo quy định thông qua ngân hàng thương mại hay triển khai thực hiện TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đây là những lĩnh vực mới, hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi, góp phần rút ngắn thời gian đi lại, chờ đợi, được đông đảo người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Ở dưới địa phương, ngoài việc triển khai Trung tâm hành chính công của tỉnh/thành phố, tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố hiện cũng đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng phần mềm điện tử liên thông và hoàn thiện Bộ phận nhận, trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ để đảm bảo kết nối liên thông trong giải quyết TTHC với Trung tâm hành chính công tỉnh/thành phố. Các huyện, thị xã đã đưa vào vận hành phần mềm một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh, góp phần đáng kể trong đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần để chờ đợi kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan chức năng.

Kết quả tích cực trên đã được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nơi, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết qua mạng rất thấp, thậm chí chiếm chưa đến 1% hoặc chỉ có vài hồ sơ trong tổng số hồ sơ hành chính được giải quyết./.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top