Tích hợp Cổng TTĐT các bộ, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Thứ ba, 24/09/2013 09:52

Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc phải được kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC). Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc không xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về TTHC.

img

Ảnh minh họa. chinhphu.vn

Đây là nội dung tại dự thảo Quy chế nhập, đăng tải, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu quốc gia) do Bộ Tư pháp đang xây dựng.

Khai thác, sử dụng miễn phí thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo dự thảo, nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: Nội dung về thủ tục hành chính được quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Cụ thể là: TTHC hiện đang được thực hiện trên phạm vi toàn quốc hoặc trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TTHC đã bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; các văn bản quy định về TTHC và các văn bản quy định có liên quan đến TTHC; Cổng tham vấn về TTHC và việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định…

Bên cạnh đó, thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính và bản đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính… cũng thuộc nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mọi cá nhân, tổ chức được khai thác, sử dụng miễn phí các thông tin về thủ tục hành chính và các thông tin khác được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; nghiêm cấm mọi hành vi xâm nhập trái phép, phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc làm thay đổi, xóa, hủy, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, phá hoại Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Giá trị nội dung đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo Bộ Tư pháp, TTHC và các văn bản quy định về TTHC hoặc văn bản có liên quan về TTHC được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC có giá trị thi hành và được bảo đảm thi hành; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đăng tải kèm theo TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC có giá trị ngang bằng với mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do cơ quan thực hiện TTHC cung cấp trực tiếp. (Điều 25 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP)

Theo dự thảo, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia phải được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý.

Tình hình kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền được nhập, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị là thông tin chính thống của cơ quan hành chính Nhà nước trên môi trường mạng.

Thời hạn nhập và đăng tải thông tin TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo dự thảo, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin về TTHC và Công văn đề nghị đăng tải thông tin về TTHC của Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Cục Kiểm soát TTHC thực hiện việc đăng tải thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin về TTHC và Công văn đề nghị đăng tải thông tin về TTHC của Sở Tư pháp, Cục Kiểm soát TTHC thực hiện việc đăng tải thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Tư pháp cho biết, ngày 20/10/2009, lần đầu tiên trong lịch sử nền hành chính Việt Nam, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đã được thiết lập và đi vào hoạt động nhằm phục vụ cho việc công bố, công khai một cách tập trung tất cả các TTHC đang áp dụng tại 4 cấp chính quyền trên phạm vi toàn quốc.

Sau gần 4 năm được thiết lập và vận hành, việc nhập, đăng tải, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời gian qua đã đi vào nề nếp, góp phần tạo thuận lợi và đảm bảo quyền dân chủ cho người dân trong việc thực hiện TTHC, từng bước nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai hoạt động, việc nhập, đăng tải, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia đang bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Chính vì thế, việc nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế nhập, đăng tải, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC là thực sự cần thiết.

 Mời bạn đọc xemtoàn văn và góp ý dự thảo tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top