Thực hiện giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020: Phát huy hiệu quả các giải pháp

Thứ ba, 15/08/2017 09:36

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.

Điều đáng nói là tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 không đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể, tính đến hết năm 2016, số hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn tới 28.739 hộ, chiếm 19,2% tổng dân số; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn tới 54,4%.
 
Với kết quả giảm nghèo này thì mục tiêu đề ra chưa thực hiện được (Mục tiêu đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 17,26% và tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ xuống còn 49,4%).
 
20170815-m7.jpg
Anh K’Long (bên trái), cán bộ bon Srê B, xã Đắk Som (Đắk Glong) hướng dẫn người dân làm chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi dê. A Trư
 
Không những chưa đạt được mục tiêu đề ra mà theo đánh giá tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tháng 5/2017 mới đây, UBND tỉnh cũng đã chỉ rõ, công tác giảm nghèo đa chiều triển khai trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Các hộ nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn trong ổn định cuộc sống. Nguy cơ tái nghèo cao do hiện nay giá nông sản biến động mạnh, hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu.
 
Được biết, trong năm 2017, mục tiêu của UBND tỉnh đề ra là sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.
 
Để bảo đảm đạt được mục tiêu này vào cuối năm nay, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, địa phương sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, các đơn vị tích cực hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách khuyến nông lâm ngư, hỗ trợ đất sản xuất, cây con giống cho người nghèo; hướng dẫn xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 
Các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng chính sách khác. Các địa phương lồng ghép nguồn lực chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng ưu tiên đầu tư vào các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Các đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.
 
Bên cạnh đó, việc kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp huyện, xã thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều có vai trò rất quan trọng trong nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp. Tăng cường thực hiện nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo tập trung gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đồng thời chú trọng hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lĩnh vực giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, biểu dương những tấm gương điển hình về giảm nghèo, làm giàu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.../.
Bình Minh (Đắk Nông điện tử)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top