Thừa Thiên Huế: Những thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hội

Thứ tư, 08/04/2020 11:06

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) đặc biệt cấp bách được ưu tiên giải quyết thuộc các cơ quan hành chính nhà nước phải được công khai trên trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng trực tuyến (các app) của cơ quan, đơn vị nếu có.

20200408-l18.jpg

Các thủ tục hành chính khác tiếp tục thực hiện tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Chiều 7/4, UBND tỉnh chính thức ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện chủ trương thay đổi phương thức làm việc của cán bộ công chức và người lao động nhằm đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giải quyết TTHC, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tất cả các hồ sơ TTHC đã được công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các hồ sơ TTHC trong trường hợp đặc biệt, cấp bách.
 
Những hồ sơ TTHC đặc biệt, cấp bách trong các trường hợp sau đây vẫn được tiếp nhận và giải quyết theo quy định, bao gồm hồ sơ TTHC liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác theo quy định.
 
Hồ sơ TTHC thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm... để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 10 người /1 phiên giao dịch.
 
Thời gian tổ chức tiếp nhận đối với nhóm TTHC trên bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 8/4/2020. Các TTHC khác tiếp tục thực hiện tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
THÁI SƠN/BÁO THỪA THIÊN HUẾ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top