Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch mới

Thứ bảy, 03/12/2022 08:45

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14.11.2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

20221220-m05.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Tư pháp công bố duy nhất một thủ tục hành chính mới ban hành là thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch. Người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Một cửa/Trung tâm hành chính công của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Công dân chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch theo mẫu (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); biểu mẫu điện tử yêu cầu cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch (nếu nộp hồ sơ trực tuyến); người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch nộp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch, văn bản uỷ quyền được chứng thực. Trường hợp người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì văn bản uỷ quyền không phải chứng thực. 

Công dân phải xuất trình hộ chiếu/CMND/CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì không phải xuất trình hoặc tải lên. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú, trường hợp các thông tin này đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì không phải xuất trình hoặc tải lên. 

Thời hạn thực hiện xác nhận thông tin hộ tịch là 3 ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Thiên Di
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top