Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông về ứng dụng CNTT

Thứ bảy, 22/04/2017 08:14

Trong ngày 20 và 21/4/2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã đến làm việc và kiểm tra về tình hình triển khai ứng dụng CNTT tin tại Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông. Cùng tham gia đoàn có đại diện Cục Tin học hoá, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Tại Cục Tần số vô tuyến điện (Cục Tần số) Đoàn công tác đã đi tham quan thực tế triển khai ứng dụng CNTT của Cục trong công tác cấp phép, kiểm soát tần số, đo tương thích điện từ trường và trung tâm dữ liệu, demo dịch vụ công mức độ 4…tại Cục.

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan giới thiệu về Trung tâm dữ liệu - ảnh Cục Tần số

Cục trưởng Đoàn Quang Hoan giới thiệu về Trung tâm dữ liệu với đoàn

Theo báo cáo từ Cục Tần số Từ năm 2010 đến nay, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành nhiều văn bản xây dựng chính sách, kế hoạch, văn bản, quy trình, xây dựng đội ngũ, đào tạo cũng như triển khai ứng dụng thực tế trên các lĩnh vực của Cục như Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020; ban hành các qui định, quy trình về ứng dụng CNTT...

Cục Tần số vô tuyến điện (Cục Tần số) đã xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở hạ tầng hiện đại với Trung tâm dữ liệu quản lý tần số sử dụng 02 đường truyền Internet với tổng băng thông 14 Mbps quốc tế và 120 Mbps trong nước, các Trung tâm khu vực truy cập Internet thông qua đường truyền cáp quang công nghệ FTTH; đường truyền cáp quang kênh trắng băng thông 20Mbps và 02 Mbps phục vụ các Hội nghị truyền hình giữa Cục với 07 Trung tâm khu vực và các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ TT&TT với các cơ quan tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hệ thống phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu của Cục hiện có  như: Phần mềm quản lý văn bản điều hành, Phần mềm thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống phần mềm cấp phép điện tử, Hệ thống phần mềm ấn định tần số, Phần mềm kiểm tra, kiểm soát tần số, Phần mềm quản lý đo kiểm vô tuyến và tương thích điện từ trường... Cục Tần số đã trang bị nhiều hệ thống bảo mật như Hệ thống tưởng lửa Internet và Internal Firewall, Hệ thống phát hiện, phòng chống xâm nhập IPS bảo vệ tấn công, Hệ thống tưởng lửa ứng dụng, Hệ thống bảo mật thư điện tử, ngăn chặn thư rác, Hệ thống Antivirus, Hệ thống sao lưu, khôi phục dữ liệu.

Hiện tại, Cục Tần số đang cung cấp 14/20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 04 dịch vụ mức độ 3. Năm 2016, Cục đã cấp được 23.505 giấy phép điện tử, chiếm 74% tổng số giấy phép đã cấp trong năm; 2.215 biên bản thử nghiệm các tiêu chuẩn khác nhau được thực hiện qua mạng.

Trong ứng dụng CNTT Cục Tần số cũng gặp một số khó khăn trong vấn đề tích hợp các hệ thống dùng chung, sử dụng chung cơ sở dữ liệu về quản lý nhân sự…

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng biểu dương Cục Tần số về công tác ứng dụng CNTT, từ việc xây dựng chính sách, kế hoạch, văn bản, quy trình, xây dựng đội ngũ, đào tạo cũng như triển khai ứng dụng thực tế trên các lĩnh vực của Cục. Cục Tần số là đơn vị dẫn đầu trong Bộ về ứng dụng CNTT tại đơn vị là điểm sáng về công tác ứng dụng CNTT của Bộ để các đơn vị học tập. Cục Tần số đang triển khai rất tổt dịch vụ công cấp độ 3, 4. Trong thời gian tới Cục Tần số cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công cấp độ 3, 4 gắn kết nhu cầu của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ được thông suốt.

Sau khi nghe các đơn vị trao đổi, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm Thông tin là đơn vị chuyên trách ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Tần số trong việc triển khai kết nối liên thông các hệ thống dùng chung: văn bản điện tử, dịch vụ công; Tạo điều kiện, đưa ra phương án thực hiện sử dụng hạ tầng dùng chung ở khu vực 115 Trần Duy Hưng. Văn phòng Bộ: Kiểm tra rà soát yêu cầu Vụ TCCB làm việc với Cục Tần số, Trung tâm Thông tin về việc kết nối với hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ công chức của Bộ và Cục Tần số.

Thứ trưởng cũng lưu ý Cục Tần số làm tốt công tác ứng dụng CNTT trong đơn vị, cần có trách nhiệm phối hợp các đơn vị trong Bộ khắc phục vướng mắc tồn tại để đưa ứng dụng CNTT trong Bộ phát triển hơn.

Tại Cục Viễn thông, qua báo cáo của Cục Viễn thông cho biết Cục đã chủ động tích cực bám sát kế hoạch UDCNTT của Bộ TT&TT, bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, xây dựng triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT. Cục đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định để tạo lập môi trường pháp lý, cơ chế phối hợp nội bộ nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng CNTT sâu rộng trong các hoạt động của Cục (từ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cho đến các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ). Cục Viễn thông đã chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho việc xây dựng và phát triển các hệ thống kỹ thuật CNTT phục vụ cho việc triển khai ứng dụng CNTT của Cục. Về cơ bản, cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT của Cục hiện đại đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cục và Bộ giao, thể hiện ở việc Cục Viễn thông đã xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn Tier 2 (năm 2018 là Tier 3); Đã tổ chức và có bộ máy chuyên trách về CNTT để triển khai thúc đẩy ứng dụng CNTT và quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT của Cục. Ứng dụng CNTT của Cục Viễn thông đã tạo môi trường làm việc điện tử, tăng năng suất làm việc và hiệu quả công tác, đáp ứng công tác quản lý nhà nước về viễn thông, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp...

Cục Viễn thông cũng gặp một số vướng mắc trong việc triển khai về nhân lực còn hạn chế, kết nối tích hợp các hệ thống dùng chung tại Bộ như thông tin trên Cổng, văn bản pháp luật, triển khai các dịch vụ công mức độ 3, 4, kết nối hạ tầng dùng dung...

Tại buổi làm việc Cục Viễn thông đã demo cho Đoàn xem việc ứng dụng thực hiện dịch vụ công mức độ 3 Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện kết nối với Tổng cục Hải quan và Cổng DVC của Bộ.

Hình ảnh xử lý DVC của Cục Viễn thông: Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện kết nối với Tổng cục Hải quan và Cổng DVC của Bộ.

DVC của Cục Viễn thông: Quy trình cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện kết nối với Tổng cục Hải quan và Cổng DVC của Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao việc Cục đã chú trọng trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng hiện đại và có năng lực mạnh nhất trong các cơ quan Bộ phục vụ công tác chuyên môn của Cục và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ trong việc sử dụng hạ tầng dùng chung tại Cục. Cục đã chủ động đưa ứng dụng CNTT gắn kết với cải cách hành chính. Các ứng dụng nội bộ của Cục triển khai tương đối tốt và toàn diện góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành tại Cục.

Sau khi nghe các đơn vị trao đổi, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn từ kiến nghị của Cục, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Viễn thông cần đẩy mạnh tăng cường xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên Cổng DVC của Bộ; Cục phối hợp với đơn vị liên quan như Cục Tần số, Cục Tin học hóa, Trung tâm Thông tin kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả dữ liệu trong Bộ. Cục Viễn thông cần phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng mạng WAN nối 3 điểm Trụ sở Cục Viễn thông, Trụ sở Bộ và Trụ sở Cục Tần số. Văn phòng Bộ nghiên cứu hệ thống quản lý tài sản Cục Viễn thông xem xét áp dụng tại Văn phòng Bộ. Trung tâm Thông tin là đơn vị chuyên trách ứng dụng CNTT tại Bộ có buổi làm việc với Cục Viễn thông triển khai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Cục Viễn thông về tích hợp hệ thống dùng chung báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo chung các đơn vị : Cục An toàn Thông tin và VnCert làm việc với Cục Tần số và Cục Viễn thông về chuyên đề ATTT rà quét lỗ hổng, đào tạo cán bộ chuyên trách ATTT, hướng dẫn Cục Tần số và Cục Viễn thông về mức độ ATTT đưa ra phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống của Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông.

Thứ trưởng giao Cục Tin học hóa làm việc với Cục Tần số và Cục Viễn thông, hướng dẫn Cục Tần số và Cục Viễn thông xây dựng các tiêu chí cụ thể, phấn đấu xây dựng lộ trình đưa Cục Tần số và Cục Viễn thông thành Cục điện tử để các đơn vị khác học tập./.
Tiến Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top