Thông cáo báo chí về Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thứ tư, 13/04/2016 13:07

1. Hiệu lực thi hành: 15 tháng 5 năm 2016
 
2. Sự cần thiết ban hành: Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (Chương trình). Quyết định đã quy định những nội dung cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp thực hiện, kinh phí của Chương trình. Tuy nhiên, để có thể triển khai Chương trình một cách hiệu quả, cần phải có hướng dẫn chi tiết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng tham gia.
 
3. Nội dung chủ yếu: Thông tư 08/2016/TT-BTTTT được ban hành ngày 30/3/2016 gồm 3 Chương và 21 Điều hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thông tư áp dụng cho các đối tượng là Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp viễn thông tham gia thực hiện Chương trình và các đối tượng được thụ hưởng của Chương trình.
 
Thông tư được xây dựng trên cơ sở cụ thể và chi tiết các phương thức thực hiện Chương trình (quy định tại khoản V Điều 1 Quyết định 1168/QĐ-TTg). Đối với mỗi nhiệm vụ của Chương trình (quy định tại khoản IV Điều 1 Quyết định 1168/QĐ-TTg), Thông tư phân loại vào 01 trong 04 nhóm phương thức thực hiện: hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông, hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, hỗ trợ đầu thu truyền hình số, thực hiện các nhiệm vụ khác và quy định cụ thể từng bước thực hiện từ giai đoạn đề xuất hình thành nhiệm vụ tới khi kết thúc. Tại mỗi bước đều quy định chi tiết đối tượng thực hiện, các biểu mẫu báo cáo (nếu có).
Vụ Pháp chế
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top