Thông cáo báo chí: Ban hành Thông tư quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Thứ sáu, 03/06/2016 11:17

Căn cứ các quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 56 Luật Viễn thông của Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTTTT ngày  25/5/2016 quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về (sau đây gọi là Thông tư).
 
 1. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016, quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.
 
 2. Sự cần thiết, mục đích ban hành:
- Dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về là dịch vụ do thuê bao từ nước ngoài trả tiền cho cuộc gọi điện thoại về Việt Nam. Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thu được tiền giá cước thanh toán dịch vụ quốc tế chiều về từ các đối tác nước ngoài.
- Giá cước kết nối đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về quy định tại Thông tư này dựa trên chính giá cước các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại quốc tế chiều về đàm phán với doanh nghiệp viễn thông có thuê bao thông qua đấu giá hoặc đàm phán trực tiếp.
- Với nội dung quy định tại Thông tư này, thị trường kinh doanh dịch vụ quốc tế chiều về tuân thủ theo quy luật thị trường, các doanh nghiệp chủ động được chi phí để đi đàm phán với quốc tế về giá cước thanh toán và sản lượng theo chi phí và năng lực của doanh nghiệp. Trên cơ sở thỏa thuận với đối tác quốc tế, doanh nghiệp chủ động yêu cầu doanh nghiệp có thuê bao mở kết nối.
 
3. Nội dung chủ yếu của Thông tư:
- Giá cước kết nối đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về, mức giá cước mới là 1.100 đồng/phút (không chịu thuế giá trị gia tăng).
- Quy định trách nhiệm của Cục Viễn thông trong việc công bố giá cước thông thường trung bình thanh toán của dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; và xác định tỷ lệ điều chỉnh bị coi là giảm giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về quá thấp cho từng thời kỳ để điều tiết thị trường.
- Quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan đến giá cước kết nối như: cam kết sản lượng, giá cước thông thường trung bình thanh toán, các vấn đề liên quan đến kết nối, thanh toán và vấn đề phối hợp trong công tác chống kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông và các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top