Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

Thứ tư, 02/10/2019 07:57

 Thông báo số : 1330 /TB-CBĐTW ngày 2/10/2019 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

Chi tiết tại file đính kèm

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top