Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 03 ô tô Cục Bưu điện Trung ương

Thứ tư, 17/11/2021 17:09

Cục Bưu điện Trung ương trân trọng thông báo: Văn bản số: 1546/TB-CBDDTWW ngày 17/11/2021

 Xem chi tiết tại file đính kèm

Cục BĐTW
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top