Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành

Thứ bảy, 03/10/2020 12:47

Cục Xuất bản, In và Phát hành trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức 2020 như sau:

 Xem file đính kèm

Cục XBIPH
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top