THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Thứ hai, 11/01/2021 17:00

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/Thong-bao-Ket-qua-kiem-tra-phieu-dk-du-thi-tuyen-Tap-chi.docx

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top