Thông báo thay thế Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz

Thứ tư, 28/06/2017 14:17

Triển khai Quyết định số 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và Quyết định số 835/QĐ-TTg phê duyệt băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ, ngày 29/5/2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz đã ra Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz.
 
Nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng đấu giá thông báo việc đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục đấu giá và các quy định khác có liên quan của Luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.
 
Thông báo này thay thế Thông báo số 1412/CTS-HĐĐG về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số băng tần 2500-2570 MHz và 2620-2690 MHz.
Cục Tần số VTĐ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top