Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 10 ô tô của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ năm, 04/11/2021 16:23

 1. Tên, địa chỉ có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: 10 ô tô

- Tổng giá khởi điểm: 1.409.392.000 đồng

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top