Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

Thứ tư, 05/01/2022 17:52

Thông báo số 02/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 4/01/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức, viên chức, thi nâng ngạch viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-CBĐTW ngày 08/12/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Đà Nẵng, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo:

Danh sách kết quả thi vòng 2 của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương khu vực TP Đà Nẵng (Danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương đã tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh thi vòng 2 nên không thực hiện phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020.

 Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cục Bưu điện Trung ương (sảnh tầng 1 cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tại trụ sở Bưu điện T26, số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng); và đăng tại trang website: www.mic.gov.vn và trang website: www.cpt.gov.vn./.

* Toàn văn thông báo xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top