THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

Thứ sáu, 07/05/2021 10:18

THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/thongbaoketquathivadukientrungtuyen--1-.pdf
 

CỤC BÁO CHÍ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top