Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ của Cục Bưu điện Trung ương

Thứ năm, 17/10/2019 08:00

Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ

 Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-CBDDTW ngày 16/10/2019 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công đợt 1 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương .

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

 
Cục BĐTW
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top