Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ năm, 09/05/2024 14:22

Văn phòng Bộ đang triển khai thanh lý tài sản là 03 xe ô tô cũ đã qua thời gian sử dụng. Để tiếp tục thực hiện quy trình đấu giá thanh lý tài sản, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá.

Văn phòng Bộ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top