Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021

Thứ năm, 12/05/2022 14:22

"Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông,

Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành việc chấm thi, Hội đồng thi đã thông báo kết quả thi đến các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức tham dự kỳ thi để cơ quan, đơn vị thông báo cho công chức, viên chức tham dự kỳ thi được biết.

Hội đồng thi thông báo để các đơn vị, công chức, viên chức được biết.”

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính và tương đương năm 2021
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top