Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2020 (vòng 2)

Thứ sáu, 26/02/2021 16:56

Thông báo số 140/TB-CXBIPH ngày 26/02/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Nội dung chi tiết xem tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top