Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thứ sáu, 05/08/2022 16:27

Thông báo số 754/TB-HĐTD ngày 05/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 Cục Xuất bản, In và Phát hành.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top