Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thứ hai, 13/02/2023 19:28

Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 13/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Kế hoạch số 6031/KH-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thôngvề tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140);

Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng công chức theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị liên quan và các thí sinh biết, thực hiện./. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top