Thông báo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thủ tục thông báo

Thứ năm, 21/12/2017 16:08

Theo Thông báo số 3994/TB-CVT ngày 21/12/2017 của Cục Viễn thông, 7 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thông báo cho Cục Viễn thông về việc thay đổi trụ sở chính, thông tin người đại diện pháp luật…

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Viễn thông, các doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo đến Cục Viễn thông. Quá thời hạn trên Cục Viễn thông sẽ xử lý theo quy định.

Nội dung thông báo xem trong tệp đính kèm.

 
Nguồn: Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top