Thị xã Buôn Hồ: Nhiều kết quả đạt được từ Chương trình giảm nghèo bền vững

Thứ sáu, 29/09/2017 09:19

Ông Phạm Mười, Trưởng phòng LĐ-TB&XH Thị xã Buôn Hồ cho biết: Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND thị xã Buôn Hồ đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo do đồng chí Phó chủ tịch UBND Thị xã làm trưởng ban, các thành viên gồm phòng LĐ-TB&XH, phòng Kinh tế, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Văn hóa và thông tin, phòng Y tế, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã….được phân công cụ thể từng nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ có liên quan.

20170929-m04.jpg
 
Mô hình trồng Cà phê góp phần giảm nghèo bền vững ở Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
 
Theo đó, về mặt tuyên truyền hằng năm đã tổ chức tập huấn, hội nghị phổ biến tới ban giảm nghèo thị xã, cán bộ chủ chốt của thị xã, xã, phường và thôn buôn; Tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa hộ nghèo với cơ quan chức năng để trao đổi thông tin 2 chiều đã thu hút 520 lượt người tham gia. Ngoài ra, UBND thị xã  cũng chỉ đạo Đài truyền thanh-Truyền hình thị xã đã xây dựng  các phóng sự tuyên truyền về gương điển hình  tiêu biểu, những mô mình sản xuất, chăn nuôi, tròng trọt góp phần giảm nhèo bền vững và vương lên làm làm giàu. Trong 5 năm qua,  đã có gần 60 lượt thông tin về chính sách giảm nghèo được tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, phường, pano đặt tại các điểm chính của Thị xã trên địa bàn…

Về chính sách tín dụng ưu đãi, trong 5 năm qua Ngân hàng CSXH thị xã đã giải quyết cho 8.608 hộ vay vốn, tổng dư nợ 204.029 triệu đồng. Về cơ bản đã giải quyết nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, nhân dân và hộ nghèo vay vốn để đầu tư sản xuất góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm từ 12,2% năm 2011 xuống còn 3% vào cuối năm 2016, bình quân mỗi năm giảm 2%.

Về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã giải quyết việc làm cho 8.991 lao động, đã hỗ trợ dạy nghề cho 1.700 lao động nông thôn, xuất khẩu lao động 280 lao động. Đã cấp 118.575 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và đồng bào DTTS, 11/12 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế vì thế người nghèo được từng bước tiếp cận với các dịch vụ y tế cao.

Về chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục đã thực hiện cấp bù học phí, và hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP cho 81.664 học sinh, sinh viên với kinh phí 26.967.900 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo đã hỗ trợ tiền điện cho 8.797 lượt hộ nghèo, kinh phí 2.841.678.000 đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ người nghèo về nhà ở  như xây dựng 92 căn nhà cho hộ nghèo,kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo của thị xã. Về chính sách 134 đã giải quyết đất sản xuất cho 108 hộ, với diện tích 32,502 ha và hỗ trợ tiền khai hoang 162,510 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo quyết định số 755/TTg đã cấp đất sản xuất cho 72 hộ ở xã Cư Bao và xã Ea Drông với diện tích 20,59 ha. Trích nguồn ngân sách của thị xã mua 1.835,7 kg giống lúa cạn hỗ trợ cho các hộ cấp đất ở xã Ea Drông để gieo trồng, tổng kinh phí là 25.860 triệu đồng. Chương trình nước sinh hoạt phân tán đã thực hiện hỗ trợ 199 bồn chứa nước với kinh phí 199 triệu đồng cho 199 hộ đồng bào DTTS nghèo. Mặt khác, chương trình trợ giá, trợ cước cũng được triển khai như hỗ trợ sản xuất 17 hộ, 5 triệu đồng/hộ ở buôn Ea Đê, phường Đạt Hiếu bằng việc mua bò cái sinh sản với tổng kinh phí là 85 triệu đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo..

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa xóa đói giảm nghèo được chú trọng, quan tâm. Uỷ ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ đã vận động, quyên góp “ Qũy vì người nghèo” trong 5 năm đã huy động được 3 tỷ đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.  Công tác xóa đói giảm nghèo đã huy động được toàn thể hộ dân cư, các đoàn thể, các cơ quan, thực hiện đồn loạt các chương trình 132,134,167,168, chương trình nông thôn mới nhằm xóa đói giảm nghèo.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giảm nghèo ở Thị xã Buôn Hồ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:  một số chính sách giảm nghèo vẫn còn bất hợp lý, chưa có các chính sách giảm nghèo đặc thù và phù hợp với từng nhóm hộ nghèo. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là cấp cơ sở hiện nay một số hạn chế về năng lực, trình độ, trong quá trình triển khai ở cơ sở vẫn còn tâm lý nể nang, cục bộ, co kéo lợi ích nên có nơi đánh giá hộ nghèo chưa chính xác, phải tổ chức phúc tra lại gây ảnh hưởng tiến độ điều tra rà soát.

Chương trình dự án về giảm nghèo còn phân tán, trùng lặp, tính lồng ghép chưa cao nên hiệu quả các dự án giảm nghèo hạn chế. Ngoài ra, nguồn ngân sách hạn hẹp, sự tham gia của người nghèo thụ động, còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại./.
Lê Việt
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top