Thí điểm cơ chế hải quan một cửa với 7 lĩnh vực nông nghiệp

Thứ hai, 12/08/2013 13:41

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ lựa chọn triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 7-10 thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu.

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

7-10 thủ tục hành chính được lựa chọn thí điểm trước mắt thuộc về 7 lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu thuộc 7 đơn vị là: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

Để đảm bảo kế hoạch triển khai và thực hiện lộ trình thí điểm của Bộ đến tháng 7/2014 kết nối được với hệ thống hải quan một cửa quốc gia, đáp ứng yêu cầu và chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị tham gia thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia  cần rà soát, lựa chọn và chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính đăng ký tham gia thí điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện thí điểm.

Đồng thời, các đơn vị này phối hợp thực hiện khảo sát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án thí điểm.

Tháng 8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg về triển khai thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Việt Nam. Lộ trình thực hiện thí điểm gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (tháng 10/2011 đến tháng 12/2012) là thực hiện công tác chuẩn bị.

Giai đoạn 2 (tháng 1-12/2013) thí điểm thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành tài chính, công thương và giao thông vận tải.

Giai đoạn 3, (tháng 1-12/2014) sẽ mở rộng thí điểm thực hiện ở các cơ quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường.

Tháng 12 năm 2014 sẽ tổng kết việc thí điểm và đề xuất phương án triển khai chính thức Cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.
 

 
 

Báo Điện tử Chính phủ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top