Thái Nguyên: Phát huy vai trò của mặt trân trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Thứ tư, 13/09/2023 19:57

Triển khai Chương trình MTQG 1719, cùng với nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát, phản biện xã hội. Nhờ đó, các chương trình, dự án được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, địa bàn và đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG 1719.

20231409-duy12.jpg

Ảnh minh họa

Tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận

Võ Nhai là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Giai đoạn 2021 – 2023, toàn huyện có 9 xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và 59 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Giai đoạn 2021 – 2025, Võ Nhai là một trong những địa phương trọng điểm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Địa bàn triển khai rộng, đối tượng thụ hưởng nhiều, nguồn vốn thực hiện lớn nên trong quá trình thực hiện Chương trình 1719, công tác giám sát được các cấp ngành, địa phương của huyện Võ Nhai đặc biệt chú trọng. Trong đó, để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và chủ động tham gia thực hiện, huyện đã tích cực phát huy vai trò của Mặt trận các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719. 

Theo ông Hoàng Văn Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai, thời gian qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung vận động, tuyên truyền để Nhân dân hiểu và hưởng ứng thực hiện hiệu quả Chương trình 1719. Trong đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tuyên truyền miệng trong đồng bào DTTS thông qua các buổi sinh hoạt xóm, bản, giúp đồng bào nhận thức rõ ý nghĩa của Chương trình; sử dụng Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử của MTTQ và địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến bà con; phát huy hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, bản để kịp thời đưa nội dung thông tin về triển khai Chương trình đến đồng bào; nêu cao vai trò của Người có uy tín, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận thực hiện Chương trình… Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, các chương trình, dự án được triển khai thực hiện hiệu quả.

Đơn cử, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, MTTQ các cấp huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện các dự án, công trình; từ đó, đồng bào tích cực hưởng ứng, đồng thuận cao trong việc hiến đất, đóng góp ngày công. Như ở xã Phú Thượng, năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, xã được đầu tư tuyến đường đi qua 3 xóm: Suối Cạn, Nà Kháo, Cao Lầm. Khi khi có chủ trương triển khai dự án làm đường, MTTQ cùng các đoàn thể của xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường. Kết quả đã có 12 hộ của xóm hiến đất với tổng diện tích trên 3.000m2, góp phần quan trọng để đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường, đưa vào sử dụng đầu tháng 8/2023.

Phát huy vai trò giám sát

Cũng như huyện Võ Nhai, trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719, để người dân đồng thuận, tích cực tham gia, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Nhiều nội dung thiết thực đã được lồng ghép tuyên truyền trong thực hiện Chương trình MTQG 1719, như: tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đoàn kết, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 để Nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân khi triển khai các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG 1719.

Thực tế cho thấy, sau khi các địa phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, xác định đây là chương trình mới, nhiều nội dung và có yêu cầu lồng ghép vốn với các chương trình, dự án khác để tăng hiệu quả, nên MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác giám sát. Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh cho thấy, giai đoạn 2018 - 2022, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, tổ chức giám sát 1.289 chuyên đề bằng hình thức thành lập đoàn giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện 16 chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì giám sát 35 chuyên đề. Các Ban Thanh tra Nhân dân của các xã, phường, thị trấn tổ chức 2.470 cuộc giám sát; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 3.632 cuộc giám sát.

Tính riêng trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện 03 chuyên đề, trong đó có 01 chuyên đề giám sát Chương trình MTQG 1719. Ngoài ra, các Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 307 cuộc giám sát, các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 696 cuộc giám sát. Nội dung giám sát cộng đồng tại các địa phương triển khai Chương trình MTQG 1719 tập trung chủ yếu về thi công các công trình xây dựng cơ bản.

Ông Đàm Quang Tuyến cho biết thêm, Chương trình MTQG 1719 là cơ hội để các địa phương vùng “lõi nghèo” của tỉnh phát triển. Nắm bắt cơ hội này, MTTQ các cấp của tỉnh đã, đang và sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong công tác giám sát, nhất là với giám sát đầu tư cộng đồng, MTTQ tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 

Cam Phúc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top