Tạp chí Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ sáu, 11/12/2020 10:43

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại văn bản số 4550/BTTTT-TCCB ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông tổ chức kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top