Tăng cường tuyên truyền để cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả

Thứ ba, 22/05/2012 13:43

Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những bộ, ngành đi đầu trong triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trọng Phát - Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề này.

img

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Trọng Phát: Tính đến nay, chúng tôi đã đơn giản hóa 104/116 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trong quá trình đó, Bộ cũng đã ban hành 30 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính.

Phải nói rằng, công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng không dễ dàng, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ với Văn phòng Bộ - cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về công tác này. Những thành công bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, ngành trong suốt thời gian qua đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Những điểm nổi bật của Bộ Thông tin và truyền thông triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính là năm 2011, sau khi có Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ đã thành lập Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn Phòng Bộ. Có thể nói, Bộ chúng tôi là một trong những Bộ sớm nhất thành lập đơn vị chuyên trách về cải cách hành chính. Tuy nhiên, khi triển khai, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn về vấn đề biên chế, kinh nghiệm, vì công tác kiểm soát thủ tục hành chính chưa có tiền lệ, công việc chỉ mới bắt đầu triển khai. Vì thế, tất cả cán bộ, công chức làm công tác này phải rất cố gắng tiếp cận với công việc…

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý 5 lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin… đòi hỏi cán bộ làm công tác cải cách thủ tục hành chính phải am hiểu các chuyên ngành, từ đó mới có những đánh giá tác động, tính toán chi phí của thủ tục hành chính… Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đã cố gắng phối hợp với các đơn vị trong Bộ để thực hiện được một khối lượng công việc đáng khích lệ, đó là đơn giản hóa 104/116 thủ tục hành chính (tương đương 89% nội dung công việc đã được đơn giản hóa thủ tục hành chính).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, doanh nghiệp được xem là công cụ hữu hiệu cho cải cách thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực này, Cục Tần số vô tuyến điện là một đơn vị của Bộ dẫn đầu khi đưa dịch vụ công lên cấp độ 2-3 và thậm chí một số thủ tục lên cấp độ 4; đã đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt chi phí đi lại, chi phí hành chính khác làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Có thể nói, những thành tích của Bộ đạt được trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ và đóng góp tích cực, nỗ lực của các đơn vị trong Bộ.

PV: Vậy trong quá trình triển khai, Bộ có gặp những khó khăn và trở ngại gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trọng Phát: Khó khăn tất nhiên là có. Cải cách thủ tục hành chính là một “cuộc cách mạng” vì động chạm đến nhiều vấn đề liên quan đến nếp làm việc cũ, tư tưởng không muốn đổi mới tư duy quản lý theo hướng hiện đại, văn minh và xu thế hội nhập quốc tế.
Thực tế cho thấy, các thủ tục hành chính là một trong các công cụ quản lý nhà nước, song nhiểu thủ tục không còn phù hợp với sự phát triển của ngành, lĩnh vực mà vẫn áp dụng vào lại gây phiền hà, cản trở công việc chung, trong khi cuộc sống đang thay đổi hàng ngày.

Ở đây, tôi không đề cập đến sự phiền hà, tiêu cực mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới việc đôi khi, đôi chỗ, người ta chưa nhận thức rõ và không muốn thay đổi, đặc biệt thay đổi nếp cũ khi đã thành thói quen lại càng khó khăn hơn nữa.

Nhìn chung mọi người phải xác định rõ cải cách thủ tục hành chính là một cuộc cách mạng để làm cho doanh nghiệp, người dân có thủ tục thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho họ làm tốt hơn và phát triển tốt hơn.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm qua thực tế triển khai kiểm soát thủ tục hành chính ở Bộ Thông tin và Truyền thông?

Đồng chí Nguyễn Trọng Phát: Kinh nghiệm đầu tiên phải nói đến là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức từ người lãnh đạo cao nhất đến cán bộ, công chức đang thực thi nhiệm vụ QLNN và cả những người đang trực tiếp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể là Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cũng như phối kết hợp giữa các Bộ, ngành, kiên quyết cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà không mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho người dân.

Công việc cải cách thủ tục hành chính là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự quyết tâm cao, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, tựu chung, yếu tố con người hết sức quan trọng trong việc thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

 Do đó cần phải tuyên truyền không những trong toàn xã hội mà cả những cán bộ, công chức đang thực hiện công việc quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính nhận thức được cải cách hành chính mang lại lợi ích cho đất nước, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và chính cá nhân mình…

PV: Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động, Bộ đã có những triển khai cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trọng Phát: Sau khi Văn phòng Chính phủ phát động Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, Bộ chúng tôi đã tổ chức triển khai ngay.

Thông qua các cơ quan thông tin báo chí của Bộ, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền về cuộc thi, tạo không khí sôi nổi trong toàn thể CBCC của Bộ hưởng ứng Cuộc thi này với mong muốn qua đó, tìm ra được cá nhân, tổ chức có nhiều sáng kiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính để biểu dương, động viên kịp thời và phổ biến kinh nghiệm cho mọi người; đồng thời đây là dịp tốt để tuyên truyền nâng cao nhận thực trong toàn xã hội về cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích rất lớn cho xã hội .

Cuộc thi “Chung tay cải cách hành chính” đang thu hút các đơn vị tham gia và chúng tôi sắp tới sẽ triển khai sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

PV: Năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung ưu tiên cải cách hành chính cho các lĩnh vực nào, thưa  đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trọng Phát: Trong năm 2012, Bộ chúng tôi đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho công tác này.

Trong đó, tiếp tục tổ chức tập huấn cho các cán bộ, công chức về nội dung nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính. Năm 2011, Bộ đã tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức làm công tác này; hướng dẫn cách đánh giá tác động, tính chi phí lợi ích như thế nào, qua đó giúp họ thấy rõ lợi ích sau khi đơn giản hóa các TTHC để nâng cao nhận thức và sẽ làm tốt hơn.

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý đa ngành đa lĩnh vực, có các lĩnh vực chính trị nhạy cảm như báo chí, xuất bản; mang tính thời đại như viễn thông, công nghệ thông tin … Cùng với sự phát triển mạnh của các lĩnh vực như vậy, đòi hỏi công tác quản lý cũng phải theo kịp với tốc độ phát triển, trong đó cần rà soát, xem xét các thủ tục hành chính.Những thủ tục nào không còn phù hợp thì cần được thay thế bãi bỏ, đồng thời bổ sung mới theo yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý.

Điều này đòi hỏi khi xây dựng văn bản QPPL  có thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ phải phối hơp với các đơn vị có thủ tục hành chính rà soát để xem xét loại bỏ hoặc bổ sung mới trên cơ sở đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ TTHC.

Thời gian qua, lợi ích cải cách hành chính mang lại đã khá rõ ràng. Như đánh giá của Chính phủ, kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính, cả nước đã tiết kiệm trên 30.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ chúng tôi đang quyết tâm để triển khai thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và tin tưởng sẽ đạt nhiều kết quả.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Việt Hà
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top