Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án thuộc chương trình MTQG

Thứ sáu, 01/09/2023 16:49

Việc triển khai một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 triển khai tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã góp phần tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

20232009-duy21.jpg

 Ảnh minh họa

Kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu huyện Thanh Sơn tiếp tục khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế của người dân khi triển khai thi công Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Khả Cửu để đảm bảo tính khả thi. Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ thiếu đất sản xuất.

Đồng thời, huyện dùng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư sửa chữa các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều tạo thuận lợi cho việc học tập, ở bán trú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình triển khai các dự án phải đảm bảo đúng các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Các sở ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình triển khai các dự án đúng quy định của pháp luật và giải ngân, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát huy được hiệu quả phục vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cũng yêu cầu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) được phê duyệt triển khai 10 dự án với tổng nguồn vốn trên 219 tỉ đồng.

Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 38% kế hoạch vốn. Một số dự án, tiểu dự án thực hiện đã góp phần tạo động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai các các dự án, tiểu dự án trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn do ngân sách Trung ương phân bổ cho các địa phương chậm và mức kinh phí phân bổ chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ. Kế hoạch vốn đầu tư công giao cho huyện muộn nên công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các dự án của chương trình mục tiêu quốc gia chưa đảm bảo tiến độ giải ngân.../.

Lâm Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top