Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh

Thứ năm, 04/07/2024 10:24

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý cấp bộ, tỉnh.

Quý Cơ quan có thể tải bản mềm của hướng dẫn tại đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ quan liên hệ đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ. Cụ thể như sau:

- Đầu mối hướng dẫn tổng thể: Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; số điện thoại: 0919.247.397; thư điện tử: athttt@mic.gov.vn.

- Đầu mối hướng dẫn Nền tảng điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng và Nền tảng hỗ trợ điều tra số: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, thư điện tử: ir@vncert.vn.

- Đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát, cảnh báo sớm: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 024.3209.1616, thư điện tử: ncsc@ais.gov.vn.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top