Tài liệu Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư lưu trữ Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

Thứ hai, 05/12/2022 11:15

Tải file đính kèm dưới đây

 - Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

- Tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ 

 
Văn phòng Bộ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top