Tài liệu Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Thứ ba, 19/07/2016 08:45

- Chương trình Hội nghị

- Dự thảo Công văn V/v lập Báo cáo NCKT CTMT về CNTT giai đoạn 2016 - 2020

- Hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này đăng ký thực hiện Chương trình

Tải nội dung trên tại đây

Vụ KHTC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top