Tài liệu Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với đối tượng quản lý

Chủ nhật, 14/04/2024 21:49

Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với đối tượng quản lý.

Tài liệu bao gồm: 

1. Chương trình Hội nghị.

2. Báo cáo Đánh giá tình hình công tác QLNN Quý I/2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024.

3. Tham luận của Tổng công ty Viễn thông Viettel: Báo cáo Kế hoạch dịch chuyển khách hàng 2G lên 4G.

4. Tham luận của Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam: Kết nối thị trường để chủ động tham gia: Khai thác bản quyền; Hội chợ/triển lãm sách; Nhập khẩu xuất bản phẩm; Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài.

5. Tham luận của Công ty CNTT VNPT: Hạ tầng số - Nền tảng phát triển cho Kinh tế số và Xã hội số.

6. Tham luận của Báo Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện đặt hàng nhà nước về báo chí: Những vấn đề đặt ra.

7. Tham luận của Tạp chí TTTT: Báo cáo thử nghiệm ứng dụng "Định danh số".

8.  Tham luận của Công ty TNHH Techcity: Start-up: Nắm bắt cơ hội trong cơ hội.

9. Tham luận của CLB chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam: Đề xuất thúc đẩy phổ cập thị trường Chữ ký số cá nhân.

10. Tham luận của Đài PTTH Hà Nội: Chuyển đổi số báo chí và những tác động tích cực tới hoạt động của Đài.

11. Tham luận: Kinh nghiệm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo của VinAI và một số thách thức.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top