Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/04/2020

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Tổng hợp tình hình công khai

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
 
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
 2018
 
Quyết định số 1270a/QĐ-BTTTT
 31/7/2018
2
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 272

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)