Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

Tổng hợp tình hình công khai

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 
 07/4/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/Bao-cao-tinh-hinh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-c%C3%B4ng-khai-Bo-TTTT-nam-2018.pdf
2
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 537

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)