Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/08/2022

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ TTTT 2021   403/QĐ- BTTTT 31/3/2021 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
2
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 06/04/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo_1.PDF
3
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 1598

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)