Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 09/02/2023

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022   530/QĐ-BTTTT 06/04/2022 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2022_eng02/Cong-khai-quyet-toan-2020.pdf
1 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ TTTT 2021   403/QĐ- BTTTT 31/3/2021 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
2
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 06/04/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo_1.PDF
3
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 1922

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)