Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 11/04/2021

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

22/01/2019 11:12 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TTTT
 2020
 
 06/04/2020
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo_1.PDF
2
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 543

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)