Sở TT&TT Điện Biên “bắt tay” Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh “giảm nghèo” thông tin cho đồng bào khu vực biên giới

Thứ hai, 18/09/2017 09:07

Điện Biên là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của cả nước, việc tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. Xác định thông tin là mắt xích quan trọng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, tri thức từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững, trong những năm vừa qua (từ 2011-2015), Chương trình phối hợp giữa Sở TT&TT tỉnh Điện Biên với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới (Chương trình phối hợp 545) đã mang lại hiệu quả cao.

 
20170919-m01.jpg
 
Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải tuyên truyền về Hiệp định biên giới cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.
 
Chương trình phối hợp 545 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sỹ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia. Đồng thời, đã giới thiệu được những thành tựu của đất nước, của tỉnh; các thế mạnh về kinh tế, tiềm năng du lịch ở khu vực biên giới... tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới; bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa nhân dân các nước có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào.
 
Căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp 545, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các kế hoạch khác có liên quan của tỉnh, hằng tháng Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các cơ quan có ấn phẩm báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó chú trọng tuyên truyền đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Qua đó, hằng năm đã có hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Biên phòng, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới. Những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các thế mạnh về kinh tế, tiềm năng du lịch ở khu vực biên giới được các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh thường xuyên đăng tải, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới...
 
Bên cạnh đó, Sở TT&TT còn chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ; đặc biệt là nhiệm vụ triển khai viễn thông công ích ở vùng sâu, vùng xa, biên giới theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; phục vụ tốt nhất các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thông tin liên lạc; công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành và công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác QP-AN của địa phương.
 
Thường xuyên tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác thanh, kiểm tra, rà soát hoạt động in, xuất bản, sử dụng dịch vụ viễn thông; công tác đảm bảo an toàn công trình viễn thông trên địa bàn; chú trọng hệ thống hạ tầng tại khu vực biên giới. Qua đó, tuyên truyền đến người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp các quy định của Nhà nước về quản lý, hoạt động liên quan đến thông tin, truyền thông và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; thu hồi, xử lý các loại tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc chế độ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP đã làm tốt công tác phối hợp các hình thức thông tin tại chỗ và lưu động; cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền và thông qua băng, đĩa hình nhằm phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các quy định về biên giới, lãnh thổ, bảo vệ đường biên, mốc giới, công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan tấn công trấn áp các loại tội phạm trên tuyến biên giới... Làm tốt việc giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc khu vực biên giới với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa nhân dân các địa phương vùng giáp biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Trung Quốc. Thành lập các đội thông tin, truyền thông thuộc các Đồn Biên phòng phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện biên giới và Đội Tuyên truyền văn hóa của BĐBP tỉnh tuyên truyền hoạt động của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; công tác phòng, chống đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật và giải quyết tình hình dân di dịch cư tự do... Tổ chức tuyên truyền pháp luật song phương giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc tại lối mở A Pa Chải được 02 buổi/30 lượt cán bộ tham gia, thu hút 4.621 lượt người dân hai nước tham gia. Tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ chiến sỹ các đồn Biên phòng tỉnh và nhân dân khu vực biên giới được 65 buổi với 35.000 lượt người xem; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 2.034 buổi với 10.053 lượt người tham gia; thành lập 53 câu lạc bộ phổ biến giáo dục pháp luật với 522 thành viên ở các xã biên giới và 07 trung tâm tư vấn/53 thành viên tuyên truyền cấp huyện. Tổ chức kết nghĩa bản - bản ở hai bên biên giới và kết nghĩa Đồn, trạm hữu nghị để tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân 2 bên biên giới. Gắn kết công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua các cuộc hội đàm, giao ban, trao đổi thông tin gặp gỡ giữa các đơn vị bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương đối diện. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức 28 cuộc hội đàm cấp tỉnh với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Phông Sa Lỳ, Luông Pha Băng (Lào)... Trong dịp kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” và Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng 3/3 hằng năm, BĐBP tỉnh đã tổ chức 90 đợt cho 160 lượt phóng viên báo, đài của Trung ương và địa phương đi cơ sở thực hiện được trên 200 tin, bài đăng, phát trên báo, đài địa phương và Trung ương...
 
Song song với việc thông tin tuyên truyền, công tác đầu tư trang thiết bị thông tin ở khu vực biên giới, cửa khẩu được quan tâm. Giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Điện Biên đã đầu tư lắp đặt mới 22 đài truyền thanh và nâng cấp 02 trạm phát lại truyền thanh, truyền hình; trong đó có 17 đài, trạm thuộc xã biên giới, qua đó góp phần tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm về kỹ thuật, mở rộng vùng phủ sóng, đối tượng phủ sóng cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới. Triển khai Dự án Xây dựng mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ xuống một số xã biên giới tỉnh Điện Biên cho 17 xã với hệ thống, gồm: Máy tính có khả năng truy nhập internet, USB 3G, đầu đĩa, ti vi …
 
Năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP cũng phối hợp với Sở TT&TT xây dựng 02 cụm panô từ nguồn hỗ trợ của tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp 545 là 200 triệu đồng để làm công tác tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Điện Biên (biên giới Việt - Lào) và Đồn Biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé (biên giới Việt - Trung); lắp đặt 05 cụm panô tuyên truyền về phòng chống ma túy tại các xã khu vực biên giới (thuộc Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 14/01/2015).
 
Việc xuất bản tài liệu tuyên truyền, xây dựng tủ sách pháp luật. Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp 545 và cùng với các chương trình, dự án khác, Sở TT&TT đã xây dựng 03 phim phóng sự chuyên đề về phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Xây dựng 03 chương trình phát thanh tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và bảo hiểm y tế toàn dân phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và in đĩa gửi các xã, phường, đồn biên phòng, các bản khu vực biên giới. Xuất bản 10 ấn phẩm "Thông tin và Truyền thông", 03 ấn phẩm "Thông tin đối ngoại"; 04 tờ gấp với số lượng in trên 30.000 bản tuyên truyền các quy định của Nhà nước về phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông và chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền phát hành tới cơ sở; trong đó có các đồn, trạm biên phòng và các xã, bản, nhân dân khu vực biên giới phục vụ công tác thông tin tuyên truyền...
 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; trong đó phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT biên soạn 18 chuyên đề tuyên truyền; biên tập, xây dựng 01 đĩa DVD tuyên truyền pháp luật, biên soạn, sản xuất và phát hành 16.035 tờ rơi, tờ gấp về phòng chống mua bán người, chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống ma túy; in, cấp phát 500 đĩa DVD tài liệu về phòng chống ma túy gửi các xã, bản, Đồn Biên phòng để tuyên truyền...
 
Từ năm 2011 đến nay, 17/17 đồn Biên phòng tỉnh đều xây dựng và duy trì tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách, báo, tài liệu tuyên truyền. Hằng năm, thông qua các chương trình phối hợp, số lượng đầu sách, báo tài liệu không ngừng được bổ sung đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ chiến sỹ cũng như phục vụ tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc thuộc khu vực Biên phòng quản lý.
 
20170919-m02.jpg
 
Đội vũ trang Đồn Biên phòng Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ tuần tra biên giới. Ảnh: Tiến Dũng
 
Tổ chức xây dựng chuyên trang chuyên mục về biên giới lãnh thổ. Chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" được thực hiện từ năm 2009 trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Điện Biên do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì thực hiện với tần xuất 20 phút/2 chương trình/tháng. Từ năm 2016, chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" được thực hiện trên báo Điện Biên Phủ với tần xuất 2 số/tháng. Nội dung chuyên mục tập trung tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị và tham gia phát triển KT-XH của quân, dân khu vực biên giới; đồng thời tuyên truyền các hoạt động của BĐBP tỉnh.
 
Xây dựng trạm truyền thanh công cộng ở khu vực biên giới. Năm 2011, với nguồn kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình 545 là 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng) Bộ Chỉ huy BĐBP đã phối hợp với Sở TT&TT đầu tư trang thiết bị gồm tăng âm, loa đài và máy nổ (đối với các điểm chưa có điện lưới Quốc gia) cho 4 điểm: Xã A Pa Chải và bản Huổi Khon (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé), xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) và Tây Trang (xã Na Ư, huyện Điện Biên) để phục vụ tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Hiện tại tỉnh Điện Biên có 44/130 xã phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở. Ngày 16/12/2016, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Đề án Phát triển và Nâng cao hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 100% số xã, phường của tỉnh có đài truyền thanh cơ sở.
 
Phối hợp tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ văn hóa các đồn biên phòng, các xã, phường biên giới. Từ Chương trình "Tăng cường cán bộ TT&TT cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới", tỉnh Điện Biên tổ chức 06 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 251 học viên là cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin, Đài Truyền thanh cơ sở của 130 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có cán bộ của 29 xã thuộc 4 huyện biên giới. Thông qua các lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của hệ thống thông tin cơ sở đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho cán bộ TT&TT cơ sở.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Điện Biên hiệu quả có mặt còn hạn chế. Việc phối hợp xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền và huy động xã hội hóa các sản phẩm thông tin cấp phát cho các xã và nhân dân khu vực biên giới chưa nhiều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, truyền thông chưa được đẩy mạnh; hiệu quả có mặt còn hạn chế; chưa đưa ra được giải pháp thực hiện việc lắp đặt trạm truyền thanh công cộng khu vực biên giới.
 
Để tiếp tục giúp đồng bào dân tộc thiểu số biên giới thoát nghèo về thông tin, trong giai đoạn tiếp theo 2017 – 2020, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TT&TT, Bộ Chỉ huy BĐBP xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình phối hợp 545 nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền hằng năm có hiệu quả theo đúng mục đích và yêu cầu. Thực hiện tốt công tác phối hợp biên tập, xuất bản các loại tài liệu tuyên truyền phù hợp cho công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các loại tài liệu có nội dung xấu, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chủ quyền biên giới Quốc gia. Đẩy mạnh việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ các đồn Biên phòng, các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin tuyên truyền cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; trong đó chú trọng đến tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phong trào thi đua yêu nước ở khu vực biên giới. Tổ chức triển khai các cụm thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Tham gia quản lý, duy trì hoạt động hệ thống nghe, nhìn, cụm panô tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Xây dựng hệ thống trạm truyền thanh công cộng ở khu vực biên giới, cửa khẩu phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại/.
Phủ Lạng Thương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top