Rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Thứ hai, 03/06/2019 11:05

Danh mục các điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi rà soát, cắt giảm theo yêu cầu tại công văn số 3315/VPCP-KSTTHC ngày 24/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top