Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Thứ bảy, 10/12/2022 13:31

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

20221219-m04.jpg

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, đến trước ngày 1/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Trước 1/1/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỉ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ; tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng của UBND tỉnh; phối hợp tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên.../.
Phong Nhã
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top