Ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ năm, 07/04/2016 16:27

Ngày 7/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT với tên miền http://mic.gov.vn.

img

Thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Nghị quyết 36NQ/TW của Bộ Chính trị BCHTW Đảng và Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Với chủ trương hiện đại hóa nền hành chính, trong tiến trình xây dựng “Chính phủ điện tử”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Thông tin – Bộ TT&TT được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, trang Thông tin điện tử của Bộ đã có những đóng góp tích cực, cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ. Theo kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước hàng năm của Cục Tin học hóa, Trang Thông tin điện tử Bộ TT&TT luôn được đánh giá cao về mức độ cung cấp thông tin. Trong các năm 2010, 2011, 2012, Trang Thông tin điện tử của Bộ được xếp hạng dẫn đầu về tổng thể mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của website các Bộ, ngành.
 
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, dịch vụ ngày càng nhiều của Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của Ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông” trên cơ sở nâng cấp Trang Thông tin điện tử Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn.
 
Phiên bản mới của Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT hoạt động theo Giấy phép số 18/GP-TTĐT ngày 15/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, là điểm truy cập duy nhất của Bộ TT&TT trên Internet, liên kết tích hợp thông tin của toàn ngành Thông tin và Truyền thông; cung cấp tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, các dịch vụ và ứng dụng, nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí và Xuất bản; cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ TT&TT với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến, bước đầu đáp ứng được yêu cầu đề ra, theo lộ trình phát triển Chính phủ điện tử.
 
Nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống Trang thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới đáp ứng nhu cầu hiện tại và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT bao gồm 2 trang tiếng Việt và tiếng Anh với trên 20 chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, nội dung thông tin thể hiện trên Cổng được thiết kế bao gồm:
 
1. Phần thông tin: Nội dung thông tin được đăng tải theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Các tin tức thời sự về hoạt động của Bộ TT&TT; Tổng hợp tin trong ngành TT&TT.
 
2. Phần dịch vụ công: Chuyên trang Dịch vụ công đăng tải đầy đủ toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của Chính phủ về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình, các bước thực hiện thủ tục hành chính với thời gian nhanh nhất. Hiện nay Cổng đã thử nghiệm cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trực tiếp trong lĩnh vực Bưu chính và Phát thanh Truyền hình. Trong năm 2016, Cổng sẽ tiếp tục tích hợp và cung cấp một số dịch vụ công có nhiều người sử dụng trong lĩnh vực Viễn thông, Xuất bản. Trong thời gian tới, Cổng sẽ tiến hành xây dựng, tích hợp toàn bộ dịch vụ công mức độ 3,4 theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Đồng thời sẽ tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia tiến tới cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông liên quan đến xuất nhập khẩu.
 
3. Phần trao đổi với người dân: Đây là phần thông tin tương tác giữa Bộ và nhân dân, bao gồm chuyên mục trả lời hỏi đáp, giao lưu trực tuyến. Đây sẽ là cầu nối giữa Bộ với người dân và doanh nghiệp giúp cho việc thực hiện các quy định của nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được dễ dàng hơn.
Ngoài ra, về phần giao diện, trang chủ với các thông tin multimedia nổi bật sẽ làm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, các tiện ích cũng giúp người dùng tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin một cách thuận tiện hơn.

Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện để Cổng trở thành một Cổng thông tin điện tử tích hợp của toàn ngành Thông tin và Truyền thông, tạo môi trường giao tiếp hiện đại, thuận tiện, thân thiện, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
img 

 

Thông tin liên hệ:   Phòng Cổng Thông tin điện tử
                                   Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông
Điện thoại:               04.35563462 ;         Fax: 04.35563458
Email:                       banbientap@mic.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top