Quyết xây dựng thành công mô hình thành phố cảng không khói thuốc lá

Chủ nhật, 12/02/2017 15:03

Trong những năm vừa qua, Hải Phòng đã triển khai hiệu quả kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, đã phối hợp tốt với các sở, ngành tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc. Mở các lớp đào tạo cho cán bộ thanh tra, công an về các qui định của luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sản xuất tờ rơi, đĩa tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá, tổ chức treo lắp biển báo “Cán bộ và khách đến làm việc không hút thuốc lá trong cơ quan” tại hầu hết trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát cho thấy vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; ý thức tuân thủ pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn rất thấp, tình trạng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng còn khá phổ biến. Lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nắm rõ thông tin về luật nên chưa thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu; vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo hút thuốc lá tại cơ quan, công sở, vi phạm địa điểm cấm hút thuốc theo quy định.  Mặc dù các cơ quan, tổ chức có ký cam kết thực hiện và lập kế hoạch triển khai, treo gắn biển cấm hút thuốc trong trụ sở làm việc, nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.
 
Trong năm 2016, Hải Phòng phấn đấu 100% bệnh viện có quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; 100% trường mẫu giáo và trường tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. 25 trường THCS, 15 trường THPT thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; tổ chức 1 hội thi về vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS tại 1 quận, huyện. 35 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc nơi làm việc. Ít nhất 100 cán bộ thanh tra các ngành và công an, 750 chủ tịch công đoàn, cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá được tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Ít nhất 70% các đơn vị, doanh nghiệp xe buýt, taxi, xe khách có quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Các trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, Cao đẳng Viettronic, Cao đẳng Hàng hải, Cao đẳng Nghề thủy sản, TT GDTX thành phố thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại khu vực trong nhà…
 
Thời gian qua, tại một số khu vực cấm hút thuốc như trường học, bệnh viện, nơi làm việc đã có những chuyển biến tích cực. Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao, các cấp, các ngành, địa phương thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Chúng ta cần tăng cường công tác truyền thông, thay đổi hành vi, chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh, thiếu niên hút thuốc. Các địa phương cơ quan, đơn vị cần quan tâm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. Chú trọng tuyên truyền kiểm tra nhóm nhà hàng, khách sạn về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá để họ thấy thực hiện quy định này là đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng. Để Luật phòng chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống, Thành phố Hải Phòng xây dựng thành công mô hình thành phố cảng, du lịch không khói thuốc lá.
B. Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top