Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính ở Ý Yên

Chủ nhật, 06/11/2022 14:17

Bằng những giải pháp tích cực, đồng bộ, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã có những chuyển biến rõ rệt, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giảm phiền hà và hướng tới sự hài lòng của người dân.

20221219-m14.jpg

Ảnh minh họa

CCHC là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số. Tuy nhiên thời gian qua công tác CCHC ở huyện Ý Yên chưa đạt được kết quả như mong muốn ở cả việc đơn giản thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” và chất lượng, điều kiện làm việc của cán bộ công chức làm công tác CCHC cấp xã. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng hệ thống thông tin, thư điện tử hiệu quả chưa cao... Trên cơ sở những hạn chế này, UBND huyện đã tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả trong thực hiện CCHC của huyện với sự tham gia của các sở, ngành liên quan của tỉnh nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. Qua đó, UBND huyện đã xác định vấn đề cốt lõi trong CCHC là tập trung chỉ đạo điều hành các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC, khắc phục những hạn chế, tồn tại về CCHC trong thời gian qua đảm bảo phải hiệu quả, đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC nhằm xác định đầy đủ các nhiệm vụ tổng thể CCHC gắn với từng lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời thành lập tổ công tác theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ CCHC và xây dựng chính quyền điện tử để kịp thời chỉ đạo, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và các địa phương hoàn thành trước và đúng hạn các nhiệm vụ được giao. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, cập nhật và niêm yết bổ sung danh mục thủ tục hành chính khi có quyết định thay đổi, điều chỉnh thủ tục hành chính của UBND tỉnh tại bộ phận một cửa. Phòng Tư pháp huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các xã, thị trấn tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành, kịp thời kiến nghị điều chỉnh những văn bản còn sai sót về thể thức trình bày. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với VNPT tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng, vận hành trang thông tin điện tử. Các xã, thị trấn chủ động rà soát, triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí CCHC của đơn vị. Rà soát trang bị bổ sung máy móc, trang thiết bị; niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời danh mục, nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, quy chế làm việc của cơ quan, nội quy bộ phận một cửa, biểu phí, lệ phí, thời gian làm việc, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa để cho người dân tiện tra cứu. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn, không để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Song song với việc chỉ đạo, huyện kịp thời tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác CCHC từng tháng, từng quý để kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai, kết quả công tác CCHC. Do đó công tác CCHC của huyện thời gian qua có bước đột phá với việc tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều áp dụng Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Hoạt động quản lý, điều hành đã được ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ và liên tục. Hệ thống truyền hình trực tuyến cấp huyện, cấp xã hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến địa phương được thông suốt. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã được nâng lên. Hoạt động rà soát, cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính được thực hiện liên tục, kịp thời. Bộ chỉ số CCHC cấp xã được xây dựng và ban hành kịp thời, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức làm chuyên môn tại bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” được bố trí đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, doanh nghiệp và công dân. Các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo thông thoáng cho người dân. Tính đến ngày 20-8-2022, toàn huyện đã ban hành 15.644 văn bản, trong đó cấp huyện là 8.569 văn bản; cấp xã là 7.075 văn bản; tiếp nhận và giải quyết 1.962 hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, số hồ sơ trực tuyến là 832 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết 36.650 hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã, trong đó có 105 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 100%. Có 21/31 xã, thị trấn đã phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Bước đột phá trong CCHC thời gian qua của huyện Ý Yên đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chủ động, tích cực trong thực hiện công tác CCHC, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu và nâng cao mức độ hài lòng của các tầng lớp nhân dân. Nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC của huyện Ý Yên trong thời gian tới là tập trung giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 và tỷ lệ trả kết quả thủ tục hành chính bằng văn bản ký số, văn bản số hóa đảm bảo tối thiểu từ 40% trở lên số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Các xã, thị trấn rà soát trang bị bổ sung máy móc, trang thiết bị để phục vụ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị để triển khai số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh kể từ ngày 1-6-2023 theo quy định của tỉnh. Nâng cao tỷ lệ trả kết quả điện tử, phấn đấu đạt tối thiểu 30% trở lên số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa kết quả. Duy trì 100% xã, thị trấn vận hành duy trì Trang Thông tin điện tử./.

Văn Trọng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top