Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương

Thứ sáu, 10/08/2018 13:32

Cục Bưu điện Trung ương vừa có Quyết định số 832/QĐ-CBĐTW ngày 6/8/2018 về việc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên người trúng đấu giá: Nguyễn Quang Thủy.
- Số CMND: 030055000071 cấp ngày 03/2/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú
- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Trần Phú, Quận Hoàng mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0913224186
- Tài khoản: 1240201175908 mở tại Agribank chi nhánh Hoàng Mai
2. Chi tiết tài sản đấu giá:
 
STT
Tên tài sản đấu giá
Năm sử dụng
Số lượng
1
Xe ô tô NISSAN, BKS: 51F-2294, 15 chỗ
1995
1
2
Xe ô tô MAZDA (626),BKS: 51A-3576, 5 chỗ
1995
1
3
Xe ô tô SUZUKI, BKS: 31A-4920, 6 chỗ
2001
1
 
 
 
 
 
3. Giá bán của 03 xe ô tô: 103.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu đồng chẵn./.).
 
Chi tiết trong file Quyết định đính kèm.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top