Quảng Ninh: Đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ ba, 29/11/2011 09:54

Nhằm đảm bảo tính bền vững và nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), ngay sau khi kết thúc giai đoạn 3 Đề án 30 (đơn giản hoá thủ tục hành chính -TTHC), tỉnh đã nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC. Đến nay, công tác này đã bước đầu đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả.

img

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC chính là để nâng cao hiệu quả của việc CCTTH, tỉnh đã bắt tay ngay vào việc thành lập, kiện toàn nhân sự và ban hành quy chế hoạt động của Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Hiện Phòng được bố trí 4 nhân sự (1 cán bộ kiêm nhiệm, 3 cán bộ chuyên trách).

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiện toàn, thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Mô hình kiểm soát TTHC ở cấp cơ sở đã được thiết lập khá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Có nơi thành lập ban, nơi thành lập tổ hoặc bộ phận kiểm soát TTHC, do một đồng chí lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách, đại diện các phòng, ban của đơn vị làm uỷ viên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, 33/33 sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đã xây dựng và ban hành được kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch truyền thông... góp phần đưa hoạt động kiểm soát TTHC dần đi vào ổn định, hiệu quả.

Để triển khai hiệu quả công tác này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức rà soát để sửa đổi, huỷ bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, huỷ bỏ những quy định TTHC không phù hợp hoặc ban hành không đúng thẩm quyền, loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết; tổ chức hội nghị triển khai kiểm soát TTHC; tập huấn nghiệp vụ, quy trình, kỹ năng kiểm soát TTHC cho 100% cán bộ đầu mối làm công tác này của các địa phương, đơn vị, sở, ngành trong tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thực thi phương án đơn giản hoá TTHC: 16/65 TTHC có phương án đơn giản hoá đã thực thi xong; 25 văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, ban hành mới. Từ đầu năm 2011 đến nay, tỉnh đã tổ chức được 4 cuộc thanh, kiểm tra các cấp liên quan đến công tác giám sát, triển khai thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả tới từng cơ quan, đơn vị việc công khai, minh bạch TTHC; chuẩn hoá bộ TTHC cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng CNTT...

Mặc dù vậy, quá trình triển khai cũng bộc lộ những khó khăn, bất cập. Đó là lực lượng biên chế còn mỏng; chưa có quy định về chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiêm nhiệm; lực lượng làm công việc này ở các sở, ngành, địa phương thường không ổn định do luân chuyển…

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó trưởng Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh, hiện tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công tác này tại một số sở, ngành, địa phương do đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra này, tỉnh sẽ có những đánh giá, cách nhìn tổng quát hơn về hiệu quả của hoạt động kiểm soát TTHC; từ đó, có những kiến nghị với T.Ư về các quy định, chế độ, chính sách để thời gian tới nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này.

Theo quangninh.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top