Quản lý việc sử dụng tên định danh để góp phần ngăn chặn tin nhắn rác, phát triển kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử

Thứ hai, 21/09/2020 14:40

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thay thế cho Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Nghị định được ban hành với mục tiêu quản lý việc sử dụng tên định danh, qua đó không chỉ góp phần ngăn chặn tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác vi phạm pháp luật mà còn tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của kênh truyền thông quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi lành mạnh, hiệu quả.

 
Cùng với sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi của các mô hình quản lý, cung cấp dịch vụ, nhiều nội dung quản lý không còn phù hợp với tình hình thực tế, nhiều nội dung cần được điều chỉnh cho phù hợp, nhiều nội dung mới cần bổ sung để thích ứng với thực trạng mới. Các quy định quản lý của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác chưa đáp ứng được việc thúc đẩy dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử; không kiểm soát, giám sát được việc cấp, sử dụng tên định danh (SMS Brandname); các tổ chức/doanh nghiệp xin cấp mã số quản lý nhưng vẫn phải quảng cáo qua mã số quản lý của một số nhà mạng; chưa giám sát tốt được hoạt động phòng chống, ngăn chặn tin nhắn, thư điện tử rác của các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.
 
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ra đời sẽ làm cho việc cấp tên định danh trở nên đơn giản, thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, tiết kiệm nguồn lực thời gian, tiền bạc cho tổ chức, doanh nghiệp; làm rõ trách nhiệm đối với việc cấp, sử dụng tên định danh, qua đó giảm rủi ro pháp lý cũng như trách nhiệm thẩm định tên định danh cho doanh nghiệp viễn thông; tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng tên định danh.
 
Nghị định sẽ có tác động mạnh đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tên định danh, giảm bớt thời gian và các thủ tục xét duyệt hồ sơ xin cấp tên định danh (trước đây là thông qua các nhà mạng khác nhau), thống nhất được việc cấp tên định danh về một đầu mối là Bộ TT&TT. Qua đó thúc đẩy, phát triển hoạt động gửi tin nhắn quảng cáo sử dụng tên định danh một cách hợp pháp và bền vững, góp phần hạn chế tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác. Giảm bớt thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử. Ngoài ra Nghị định ban hành tạo điều kiện thúc đẩy thị trường quảng cáo tin nhắn, thư điện tử bên cạnh đó cũng giúp phòng chống ngăn chặn, tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác.
 
Đối với cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng tên định danh, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại, Nghị định có tác động: Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan tới việc cấp mã số quản lý. Đẩy mạnh hình thức gửi tin nhắn quảng cáo bằng tên định danh, đảm bảo việc gửi tin nhắn theo quy định, giảm quá trình phát tán tin nhắn rác. Tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tên định danh. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ đến một nơi, không mất thời gian đến từng nhà mạng. Tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trách nhiệm cho doanh nghiệp viễn thông khi khai báo tên định danh. Hướng dẫn chi tiết, đầy đủ các thủ tục cấp tên dịnh danh, mục đích sử dụng tên định danh cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, cuộc gọi.
 
Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định là cơ sở để giám sát việc sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn, gọi điện. Thống nhất đầu mối xử lý hồ sơ, giúp đồng bộ và quản lý tốt việc cấp tên định danh.
Phòng KSTTHC - Văn phòng Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top