Phú Yên: Tăng cường triển khai công tác giảm nghèo bền vững

Thứ hai, 25/09/2017 08:32

Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, giải pháp giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về giảm tỉ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ thị tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

20170925-m02.jpg

Mô hình hỗ trợ bò chăn nuôi, bò cày cho hộ nghèo đang được các cấp, ngành triển khai, giúp người nghèo huyện Tuy An thoát nghèo
- Ảnh: Kim Chi
 
Ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân. Trong giai đoạn 2011-2015, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19,46% (đầu năm 2011), xuống còn 7,72% (cuối năm 2015) đạt 118% chỉ tiêu nghị quyết của HĐND tỉnh. Riêng năm 2016 đã có 6.525 hộ thoát nghèo; cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, đời sống người dân không ngừng được cải thiện cả về sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành liên quan, công tác giảm nghèo đang còn nhiều khó khăn, thách thức, kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, nhất là khi có thiên tai, bão lụt xảy ra; hơn 3.000 hộ nghèo đang phải sống trong nhà ở tạm bợ; tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi.
 
Để công tác giảm nghèo thật sự hiệu quả, bền vững, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ngành trong giai đoạn 2016-2020 cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận ng­hèo đa chiều, mục tiêu giảm ng­hèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Sở LĐ-TB-XH Phú Yên cùng các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo; trong đó tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ gắn với tiêu chí nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao.
 
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.
 
Đẩy mạnh công tác xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà tạm; hoạt động tín dụng ưu đãi và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện ng­hèo, xã nghèo…
 
Theo kết quả điều tra hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 30.803 hộ, tỉ lệ hộ nghèo 12,62%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 6.940 hộ, chiếm 48,83% so với tổng số hộ đồng bào; còn 676 hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công...
 
Kim Chi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top