Phú Yên phấn đấu còn 8, 09% hộ nghèo vào cuối năm 2017

Thứ ba, 08/08/2017 10:34

Tỉnh Phú Yên vừa đưa ra kế hoạch phấn đấu từ nay đến cuối năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn tỉnh còn 8,09%. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

20170808-m16.JPG
 
Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh ở Phú Yên
 
Để đạt được mục tiêu, Phú Yên tăng cường phân bổ chi tiết các nguồn vốn để thực hiện các Chương trình mục mục tiêu quốc gia đến từng danh mục công trình; tổ chức thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình, dự án phù hợp với quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đảm bảo nguồn lực thực hiện hoàn thành mục tiêu của từng Chương trình trong giai đoạn 2017-2020 theo hướng ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh chỉ đóng vai trò “hỗ trợ”, địa phương chịu trách nhiệm cân đối bổ sung ngân sách địa phương và tăng cường huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa, đóng góp hợp pháp của cộng đồng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xây dựng cơ bản (nhất là nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) để kịp thời chấn chỉnh và không để phát sinh nợ mới sai quy định trong thực hiện từng Chương trình.
 
Cùng với việc khởi động nhanh các chương trình thì Phú Yên cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
 
Đông Hưng (Báo điện tử Dân Sinh)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top