Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh

Thứ sáu, 02/07/2021 09:13

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố diễn ra vào ngày 24/6/2021, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong việc triển khai xác định Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR Index năm 2020.

Các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, mô hình cải cách mới và sáng tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt, với một năm 2020 có nhiều biến động trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có nhiều đổi mới; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử đạt được nhiều kết quả tích cực tại nhiều bộ, ngành và địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh phải chống chọi với dịch bệnh như hiện nay.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm được khắc phục, trong đó các nội dung công bố, công khai TTHC và công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn những hạn chế nhất định; giải quyết hồ sơ chậm, muộn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn tồn tại. Việc triển khai xây dựng và duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin báo cáo còn chậm. Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích kết quả, hiệu quả chưa cao. Tại địa phương, kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn ở mức khiêm tốn, tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mới đạt tỷ lệ 34,2%. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 chỉ đạt bình quân 23,03% so với tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận (trực tiếp và trực tuyến) của các TTHC thuộc phạm vi đánh giá.

Đề cập đến phương hướng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính cả nước, mà các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Qua các chỉ số trên, Phó Thủ tướng mong muốn người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những biện pháp mới đột phá, phù hợp cải thiện, nâng cao chất lượng hành chính công. Hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh.

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top