Phát động cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Thứ năm, 05/01/2017 16:16

Chiều ngày 05/01/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Tới dự và phát biểu tại buổi Lễ có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TW các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

20170105-ta1.jpg
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
 
Tham dự Lễ phát động có đại diện Lãnh đạo Bộ TT&TT; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ; Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện các Ban, Bộ, Ngành, đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan.
 
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo TW các Chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công tác giảm nghèo tại Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ và được Liên hợp quốc đánh giá là một điểm sáng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo, xã nghèo thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình là 41.449 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 11.751 tỷ đồng.
 
20170105-ta3.jpg
 Toàn cảnh Lễ phát động
 
Chương trình tập trung vào những cơ chế mới nhằm phát huy nội lực, tinh thần trách nhiệm của chính bản thân người nghèo, vùng nghèo như cơ chế phân cấp mạnh cho cơ sở, trao quyền cho cộng đồng, người dân; cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,… Người nghèo, cộng đồng nghèo sẽ là chủ thể chính của Chương trình giảm nghèo; người nghèo, cộng đồng nghèo sẽ tự quyết định làm gì, như thế nào, huy động các nguồn lực ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, để vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Cũng theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Lễ phát động hướng tới mục đích, ý nghĩa sau:
 
Thứ nhất, tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo. Tập trung tuyên truyền gương điển hình vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả để phát huy và nhân rộng; phản ánh những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giảm nghèo;
 
Thứ hai, ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao;
 
Thứ ba, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo;
 
Thứ tư, đề xuất những ý tưởng, giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn lực cho công tác giảm nghèo.
 
20170105-ta4.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ phát động
 
Thay mặt Đoàn chủ trì Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chia sẻ: Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; Thông tin, tuyên truyền về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; Thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn; Góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; Tạo cơ hội để đối tượng này có việc làm, có thu nhập ổn định; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo nhằm hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Cũng tại Lễ phát động, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sáng tác những tác phẩm báo chí có chất lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới, đặc biệt quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với mọi người dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 
 
Bộ trưởng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, nhóm tác giả, các nhà báo và bạn đọc hưởng ứng cuộc thi bằng những tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi và gửi các tác phẩm về Ban Tổ chức, để Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để chấm và trao giải.
 
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là các tác phẩm báo chí phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, cụ thể như sau: Phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo; Các quy định pháp luật và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; Nêu các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; Nêu các gương điển hình trong các Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 như: Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; Phát huy vai trò cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu; Đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo; Cán bộ làm công tác giảm nghèo tận tụy - gương mẫu - trách nhiệm; Đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau.
 
Đối tượng tham gia là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, các cây viết không chuyên trong toàn quốc có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông do Bộ TT&TT cấp phép và phù hợp với Thể lệ cuộc thi.Tác giả không vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và pháp luật khác.
 
Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn đánh giá qua các tiêu chí: Có tính thời sự cao; Phản ánh chân thực, sinh động các gương điển hình trong công tác giảm nghèo, các phong trào thi đua, các chương trình hợp tác, đồng hành cùng người nghèo, các chương trình phát huy nội lực cộng đồng hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững; Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống của người nghèo, cộng đồng nghèo; Vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách; Các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo có tính thời sự, chính xác, khách quan và có giá trị thông tin cao; Tác phẩm tỏ rõ tinh thần phản biện xã hội lành mạnh, đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ sự bất cập, khó khăn; Nội dung tác phẩm có ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài. Các tác phẩm đoạt giải được lấy từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống của kết quả chấm vòng Chung khảo.
 
Giải báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2010 gồm 5 loại giải tương ứng với 5 loại hình báo chí (báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử), cụ thể:
 
Báo hình (phóng sự, phóng sự điều tra có kết luận của cơ quan điều tra, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, ký sự truyền hình); Báo phát thanh (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra có kết luận của cơ quan điều tra, bút ký báo chí); Báo ảnh (ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh); Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra có kết luận của cơ quan điều tra, bút ký báo chí, phóng sự ảnh ghi nhận về nhân vật vùng đất thay đổi trong quá trình triển khai giảm nghèo); Đối với loại hình báo chí phát thanh, truyền hình, thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút.
 
Điều kiện tác phẩm dự thi chưa từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác. Tác phẩm dự thi được đăng kể từ ngày 11/9 năm trước đến hết ngày 10/9 năm trao giải cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đối với tác phẩm báo chí loại hình phát thanh, truyền hình gửi kèm băng, đĩa ghi tiếng, hình (CD, VCD, DVD, file âm thanh, hình ảnh) có lời bình in trên giấy A4 (ghi rõ ngày, giờ phát sóng, chương trình, chuyên mục và gửi clip hoặc đường link đã đăng tải). Đối với tác phẩm báo chí loại hình báo viết, báo điện tử gửi kèm bản photo ấn phẩm báo chí và đường link đã đăng tải (ghi rõ tác phẩm ở số trang, số báo, ngày phát hành, địa chỉ đăng tải và tên báo). Tác phẩm tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.
 
Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách, xác nhận gửi bài dự thi. Tác phẩm dự thi gửi kèm theo tên thật, bút danh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giải hoặc cơ quan báo chí để thuận tiện liên lạc khi xét giải số lượng bài dự thi tham gia nhiều nhất cho một cơ quan báo chí.
 
Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/9 năm trao giải cuộc thi (tính theo dấu Bưu điện).
 
Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Tổ thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giải nghèo giai đoạn 2016 – 2020 (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).
 
Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức hằng năm, dự kiến vào ngày 17/10 từ năm 2017 – 2019 tại Hà Nội.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top